Gården

BJÄRLUNDA


Gården Bjärlunda ligger i Ängelsbäck vackert

belägen på Bjärehalvön med närhet till havet.

Vi som äger och driver Bjärlunda är Åsa Fricke och Fredrik Kronkvist.

 

Det som odlas på gården är i huvudsak

spannmål och vall. Gårdens areal är på ca 30 ha.

På Bjärlunda bor även katterna Gustav och Bengt samt en liten besättning med Gotländska Pälsfår. I det gamla kostallet finns numera semesterlägenheter.